ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ EDM

EDM je technologie, při níž je materiál odebírán drobnými elektrickými výboji mezi obrobkem a elektrodou v dielektriku. Takto jsme schopni obrábět velmi tvrdé materiály složitého tvaru s vysokou přesností a kvalitním povrchem.

Které materiály lze obrábět elektroerozivně?
Pomocí drátového řezání lze obrábět v zásadě všechny materiály s minimální elektrickou vodivostí cca. 0.01 S/cm, nezáleží zde na tvrdosti obráběného materiálu. Patří sem téměř všechny kovy a slitiny, oceli práškové metalurgie, tvrdé kovy, ale také různé vodivé keramiky a polykrystalické diamanty na vhodné vodivé podkladové vrstvě. Obecně platí, že čím více je materiál homogenní, tím více se hodí pro drátové řezání EDM.

Použití drátového obrábění se hodí především pro výrobu forem a matric, ale také pro zdravotnickou a leteckou techniku. Jedná se o obrábění vysoce přesných součástí s obrovskou geometrickou složitostí, lineárních součástí, součástí s kvalitním povrchem a s nejmenšími zaobleními vhodnými pro všechna technologická odvětví.

Drátové řezaní KUMMER s.r.o.
Elektroerozivní hloubení

Elektroerozivního hloubení provádíme na naší hloubičce, kde se umístí elektroda, která hloubí tvar do daného obrobku. Tímto způsobem lze s vysokou přesností hloubit i velmi složité tvary, vrtat otvory a  závity.

Elektroerozivní řezání

Elektrodou v drátovce je drát o průměru 0,25mm, který je napnutý, a proto přesně veden ve stroji. Drát se pomalu odvíjí a řez se průběžně promývá deionizovanou vodou. Obě ramena, která drát drží, jsou nezávisle programovatelná, což nám umožňuje provádět i náročné šikmé řezy.

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ:
Řezačky: X a Y/ 400 a 300 mm, U a V/ 120 a 120 mm, Z/ 250 mm
Hloubičky:

Zákazníkům nabízíme individuální konzultaci při výrobě, profesionální zpracování, rychlé zhotovení a dodání.