GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR).
Naše společnost je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí. Za účelem toho byla přijata vnitřní směrnice, která v souladu s Nařízením GDPR upravuje veškeré naše povinnosti v této oblasti. Naše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 odst. 1) Nařízení GDPR.

V případě, že subjekt údajů, které spravuje naše společnost, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči nám dotaz spojený se zpracováním svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním ze tří způsobů:
- datovou schránkou,
- na emailovou adresu info@kumm.cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
- případně musí být doručena písemně na adresu sídla naší společnosti.

KUMMER s.r.o., IČ: 28297971,
se sídlem Dělnická 1048, 688 01 Uherský Brod, Česká republika
Tel.: +420 +420 605 584 900,
e-mail: info@kumm.cz