O SPOLEČNOSTI

Firma Kummer s.r.o. je soukromá česká firma, která se zabývá přesným obráběním kovů již od roku 2008. Rozmanitost strojního vybavení poskytuje zákazníkům komplexní a flexibilní služby v oblasti CNC obrábění kovů pro domácí i zahraniční odběratele.

Historie

Výrobu jsme zahájili roku 2008 na starších CNC strojích.
V roce 2012 jsme výrazně investovali do modernizace stojového parku a následně do výstavby nových výrobních prostor, které byly zrealizovány mezi léty 2016-2017. Poté jsme rozšířili produkci také o montáž podskupin, elektroerozivní obrábění a 3D tisk.

Současnost

Dnes disponujeme moderními stroji a technologiemi, novými výrobními prostorami a kvalifikovanými zaměstnanci.
Aktuálně zaměstnáváme cca 50 odborných pracovníků, kteří pracují v třísměnném provozu.

KUMMER s.r.o.

Firma Kummer s.r.o. je dlouhodobě hodnocena jako důvěryhodná, stabilní a perspektivní díky neustálému rozvoji, investicím do modernizace výroby, pružným reakcím na požadavky trhu a maximálnímu důrazu na kvalitu. Přímým důkazem je stále rostoucí zájem tuzemských i zahraničních obchodních partnerů, zákazníků a stálých odběratelů.

Našim dlouhodobým cílem je:

  • rozšiřovat technické možnosti firmy
  • flexibilně řídit výrobu i vývoj
  • zvyšovat efektivnost všech pracovních procesů ve firmě
  • uspokojovat požadavky zákazníků
  • prohlubovat znalosti a dovednosti zaměstnanců